gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

АРМЕНСКАТА ОБЩНОСТ ПРАЗНУВА


picture

Публикувано на 21 август 2016 г.


Арменската църква отбелязва храмовият си празник. Тя е една най-старите в страната, в която традициите се пазят канонично.
Храмът е на 396 години и е единствена арменка християнска обител в Силистра.
Да почете празника на церемонията присъства Денка Михайлова,За Кмет на община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3946
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3946