gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРЕПЛУВАНЕ НА ДУНАВ


picture

Публикувано на 22 август 2016 г.


По традиция всяка година в последната събота на месец август, СНЦ "Дунавски клуб" и Община Силистра организират преплуване на река Дунав .
Програма:
27.08.2016 г. - Преплуване на р. Дунав
Място - База СНЦ "Дунавски клуб" до х-л "Дръстър"
• 10:00 ч. - записване и медицински преглед на участниците;
• 10:30 ч. - инструктаж и извеждане на участниците за преплуването;
• 11:00 ч. - старт;
• 11:30 ч. - посрещане на преплувалите и връчване на грамоти и награди. Излъчване на най-малък и най-възрастен участник;
• 12:00 ч. - закриване.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3948
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3948