gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 29 август 2016 г.


Във връзка с организирането и провеждането на празничните дни на град Силистра и настаняването на атракции на паркинга на Старата автогара, в дните от 01.09.2016 г. до 15.09.2016 г., Община Силистра умолява собствениците на паркираните моторни средства да освободят паркинга в горе посочения срок.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3965