gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 31 август 2016 г.


Във връзка с извършен оглед на дървета от вид Чинар на ул. "Симеон Велики", гр. Силистра, е установена необходимостта от незабавно обезопасяване на короните на дърветата, като се отрежат сухите и премахнат скършените и висящи сухи клони от дърветата. Техническите мероприятия за изпълнение ще се състоят в рамките до 10 дни.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3969