gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 07 септември 2016 г.


Със Заповед на Кмета се затваря за ползване паркингът зад сградата на Общината, с цел провеждане на националното изложение "ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО" , една инициатива на МЗХ.
Заповедта гласи: " На 12. 09. 2016 г. /понеделник/, от 05.00 ч. до 23.00 ч., да се затвори за движение и паркиране на моторни превозни средства /МПС/, Паркинга – публична общинска собственост, находящ се зад сградата на общинска администрация – Силистра, на територията на Дунавски парк – Силистра.
2. За целта да се поставят съответните пътни знаци, забраняващи преминаването и паркирането на гореописания обект - Паркинг.
3. Отдел „Инспекторат” при Община Силистра да осигури прочистването и опазването на паркинга от паркиране на МПС в деня на провеждане на мероприятието.
4. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Директора на ОД на МВР – Силистра, както и до всички заинтересовани граждани."


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3982