gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРОДЪЛЖАВА РАБОТА ПО ПРОЕКТА " РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" И ПЛ. "АЛБЕНА"


picture

Публикувано на 08 септември 2016 г.


По покана на кмета на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов се проведе работна среща между екипа на Проекта, ръководството на общината , неформална група "Силистра диша" и представители на НПО-та в града в присъствието на журналисти. Страните изложиха мнения, въпроси и становища по реализацита и преработката на Проекта, с цел взимане под внимание решението на Кмета за запазването на дървестните видове по ул."Симеон Велики". Общото решение на страните, участващи в срещата бе да се сформира работна група до понеделник, 12 септември 2016г., в която да бъдат равнопоставени мненията на излъчените представители на неформалната група"Силистра диша", на експерти -ландшафтни специалисти и архитекти, , за да се вземат мерки по изготвянето на ново Техническото задание на базата, на което да се преработи Проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=3987
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3987