gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 15 септември 2016 г.


Уважаеми Директори,
Уважаеми Учителски колегиум,
Уважаеми родители и гости,
Скъпи ученици,
Приемете моите сърдечни поздрави по случай Първия учебен ден и откриването на Новата учебна 2016- 2017г.
Училището е институцията на бъдещето, гарантираща днес образование, възпитание и развитие в реалността. Училището чертае нови траектории на познание. Това е мястото - средище на духовност, на амбиции за реализация, на мечти, тук са приятелствата и силните емоции на детството и юношеството. Вие сте нашите надежди и гордост за Силистра.
Уважаеми родители и учители,
Вашият труд няма измерение. С него само времето може да се състезава. Няма учител, който да не е щастлив с победите на ученика си. Няма родител, чиято надежда да не стои в ръцете на учителя. Ето защо, родители и учители формират общото добро, невидимите блага на познанието за децата ни.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4018