gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2016/2017 ГОДИНА ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА НА РУ "А. КЪНЧЕВ"


picture

Публикувано на 19 септември 2016 г.


Днес, в аула „Проф. д-р Славчо Иванов“ на Филиал – Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ тържествено бе открита новата академична 2016-2017 година и връчени дипломите на завършилите степен бакалавър - випуск 2016. 
Сред официалните гости на тържеството бяха ректорът на РУ „А. Кънчев“, проф. д-р Велизара Пенчева, д-р Мария Димитрова – председател на Общински съвет- Силистра, г-жа Елена Томова – зам.-областен управител, Г-жа Цветана Игнатова – директор на дирекция “Хуманитарни дейности” на община Силистра, членове на академичното ръководство, директори на училища и институции.
Поздравления към студенти, преподаватели и гости поднесе д-р Мария Димитрова, споделяйки надеждата, повече от младите хора в града да се обучават във Филиала на РУ "Ангел Кънчев" и да работят в Силистра. Приветствие отправи и от името на д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра, с поздравителен адрес, в който се казва: „Удоволствие е за мен да приветствам всички Вас, студенти в РУ „Ангел Кънчев“, в първия ден на новата академична година. Филиалът на русенския университет се утвърди като съвременно, модерно, европейско висше училище на територията на община Силистра, в което младите хора имат възможност да получат качествено обучение и знания. Това е мястото – средище на духовност, на амбиции за реализация на мечти, тук са приятелствата и силните емоции. „ 
Тази година успешно дипломиралите се студенти от випуск‘2016 са общо 49 от 5 специалности. 
На днешното тържество по повод откриването на академичната учебна година във Филиала на РУ ,,Ангел Кънчев в Силистра доц. д-р Илияна Горанова учреди индивидуална годишна награда за специалност ,,Педагогика на обучението по български език и чужд език“ в размер на 100 (сто) лева. 
Наградата ще се връчва в навечерието на 24 май на студент/студентка за показан най-висок семестриален успех (но не по-малко от 5.00) само по учебните дисциплини по български език (от първи до осми семестър включително). 
Наградата се учредява за неопределено време и е в памет на професор Кирил Димчев, който, не само според учредителя на наградата, беше и си остава връх на пирамидата - ,,Методика на обучението по български език“. По волята на дарителя наградата се именувана - ,,В памет на проф. Димчев“.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4036
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4036