gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 19 септември 2016 г.


При подготовката за празничните дни на гр. Силистра, бе извършен оглед с цел осигуряване на необходимата организация за поддържане на чистотата и осигуряване на безопасността на гражданите. В резултат на това, в началото на месеца бяха подменени 7 решетки на отводнителния канал на пл. „Свобода“. След сигнал на гражданин, получен в Община Силистра на 13.09.2016 г., е направен повторен оглед и са подменени още 16 решетки, а други 7 – укрепени. Отдел „Инспекторат“, съвместно със специалисти на общината, работят за установяването на причините за получените повреди.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4040