gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 22 септември 2016 г.


Скъпи съграждани,
Днес отбелязваме светла дата в българската история.
Преди 108 години, тържествено, с Манифест към българския народ, княз Фердинанд обявява Независимостта на България.
С този исторически акт нашата страна става равноправен и равностоен участник в европейските и световни дипломатически отношения. Издига се престижът на България в Европа и света, сбъдва се мечтата на Васил Левски за „свята и чиста република”.
И днес, с вълнение отново почитаме дейците на българското национално освободително движение, към хората, които ни завещаха независимостта на България!
Независимостта е висшата ценност на гражданското общество. От нея черпим вдъхновение в изграждането и укрепването на българската държава! Само чрез независимостта, ние можем да съществуваме пълноценно като нация, част от общото европейско семейство.
Нека всички заедно работим за успеха и бъдещето на Силистра и на нашата Родина!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4044