gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ СЕ ВКЛЮЧИ В НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ INSECTS, 15.3.1.016


picture

Публикувано на 30 септември 2016 г.


На 29 септември 2016 г. (четвъртък), в хотел "Дунав Плаза", град Русе, кметът на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов взе участие в началната пресконференция по проект "Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФФР) и от държавните бюджети на Румъния и България. В пресконференцията участваха г-н Пламен Стоилов, кмет на Община Русе, г-жа Мария Цанкова, изпълнителен директор на АДО "Дунав", г-н Габриел Шебе, представител на Фондация „Жива природа“ (Кълъраш) и кметове на общини - членки на Асоциацията. 
По време на пресконференцията бяха представени резултатите от първото социологическо проучване, проведено в България и Румъния, през месец август. Основната цел на проекта е значително да се подобри превенцията и управлението на риска от прекомерна популация на насекоми в трансграничния регион чрез разработване на съвместно институционализирано партньорство. Предвижда се формулирането на устойчива българо-румънска политика за управление на риска, базирана на експертиза и технологични достижения, с ясни ангажименти на компетентните институции, както и с приемането на механизъм за актуализация и усъвършенстване на съвместните дейности.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4054
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4054