gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 01 октомври 2016 г.


Уважаеми съграждани,
Първи октомври е знаменателен исторически ден за Силистра. През 1940 г. се подписва в Крайова спогодба между Румъния и България. Южна Добруджа се връща в пределите на Майка България. Честит празник!
Първи октомври е и Ден на музиката и на поезията. Той е в чест на четенето, писането и публикуването на поезия по света, напомня за мястото на духовността в живота на хората.
Днес е и Международен ден на възрастните хора. Вниманието към проблемите на възрастните хора е дълг и почит към техния принос за обществото, за това ги поздравявам, като им желая здраве и дълголетие.
Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4057