gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

РАБОТАТА ПО ПРЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" И ПЛ. "АЛБЕНА" ПРОДЪЛЖАВА


Публикувано на 06 октомври 2016 г.


По покана на кмета на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов на 08 септември 2016 г. се проведе работна среща между екипа на Проект “Реконструкция и рехабилитация на ул. “Симеон Велики” и пл. “Албена” – гр. Силистра”, ръководството на общината, неформалното сдружение "Силистра диша" и представители на неправителствени организации в града. 
Присъстващите на срещата се договориха да се изготви ново техническо задание, което да стане основа за преработка на проекта в частта му “Паркоустройство и благоустрояване”. След неговото съгласуване и одобряване от Управляващия орган да бъде изготвена нова фитосанитарна и експертна оценка за състоянието на дърветата и да се възложи на проектантския екип преработката на проекта. С цел по-добра координация и комуникация страните се договориха да бъде разработен план за предстоящите дейности. В края на срещата, участниците се съгласиха до 12 септември 2016 г., да се сформира контактна група от представители на заинтересованите страни, която да наблюдава и координира работата по реализацията на проекта. Община Силистра очаква неформалното сдружение "Силистра диша" да излъчени свои представители, които да вземат участие в работата на контактната група.
Планът е изготвен от Общинска администрация и представен на неформалното сдружение "Силистра диша" от кмета на Община Силистра.

Техническото задание също е изготвено, в съответствие с решението да се запазят дърветата по ул. “Симеон Велики” и е изпратено за одобрение на Управляващия орган на Оперативна Програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Предстои да се извърши нова фитосанитарна оценка за състоянието на дърветата и експертна оценка за тяхното влияние върху прилежащата инфраструктура. След преработката на проекта ще бъде проведено обществено обсъждане на новата разработка и работата по одобряване и реализацията на проекта вероятно ще продължи. 


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4068
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4068