gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СТАРТ НА ПРОЕКТ


Публикувано на 17 октомври 2016 г.


Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра започва реализацията на проекта „Библиотечен портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан” по Договор МК-ДБФ-15/15.09.2016 г. с Министерство на културата и Фондация „Глобални библиотеки” България.

Целта на проекта е повишаване на обществената осведоменост в областта на здравните услуги и на транспорта в регион Силистра, чрез създаване на партньорски библиотечен Е-портал.

Бенефициент е Регионална библиотека „Партений Павлович”, град Силистра, а партньори - Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров- 1873”, град Тутракан и Народно читалище „Христо Ботев – 1948”, с. Руйно, община Дулово.

Представянето на проекта пред медиите ще се състои на 17 октомври (понеделник), от 12.00 часа, в зала „Диоген Вичев” .


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4080
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4080