gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА


Публикувано на 17 октомври 2016 г.


Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов и председателят на Общинския съвет, д-р Мария Димитрова Ви канят на тържественото отбелязване на Деня на българската община и местното самоуправление в Община Силистра.
Събитието ще се проведе на 21 октомври 2016 г.,от 11 часа, в Общински съвет - Силистра.
Очаква се да присъстват кметове на общината и общински съветници от различни периоди на местното самоуправление, общественици, представителите на местните и централни медии, гости от НСОРБ и НАПОС.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4081