gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПУБЛИЧНО БЕ ПРЕДСТАВЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА УЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ"


picture

Публикувано на 25 октомври 2016 г.


На 24.10.2016 г., в залата на Общински съвет- Силистра публично бе представен преработеният Работен проект: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на ул. “Симеон Велики“ прилежащи тротоари и зелени площи“ в частта ландшафтно оформление, с цел запазване на дървесната растителност по улицата и реализацията на дейностите по проекта.
Представянето имаше за цел да запознае широката общественост с преработената част от проекта, за да може да продължи процеса по реализацията му. 
Проектът е част от Инвестиционна програма на Община Силистра за периода 2014-2020 г., която ще се финансира по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 
Пред присъстващите д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра и инж. Емил Гойчев, зам.-кмет „Устройство на територията“, проектанският екип начело с арх. Олег Николов и ландшафтният арх. Георгиева обясниха подробно проектните изменения, съобразени с намеренията да се запази и обогати растителността по улицата и да се реализират новите комуникационни системи и социалните намерения на общината за социална градска среда с отношение към детайла.
Със свои мнения, предложения и конкретни въпроси участваха и граждани, сред които и живущите по улица "Симеон Велики". 
Всички предложения са вписани в протокол от представянето и обсъждането на прероботения работен проект в ландшафтната му част.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4096
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4096