gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ НА ПУДООС


picture

Публикувано на 25 октомври 2016 г.


"Да възстановим пътя към нашата история - крепостта Меджиди Табия" е един от двата проекта на община Силистра одобрени от ПУДООС. Проектът се изпълнява от „Синева“ ЕООД и е на стойност почти 10 хил. лв. Приключиха дейностите по почистването на лeторасли по отводнителните канали, които са в непосредствена близост до стълбите.

Според техническото задание се предвижда да бъдат подменени начупените стъпала, тип балчишки камък. До края на тази седмица, на площадката ще бъде изграден кът за отдих и детски игрушки. Монтирани са 30 нови пейки, поставени са 15 кошове за боклук. Предстои да се засадят дървесни видове - китайски мехурник, два кипариса на входа, каталпа и цветни лехи. Собствеността на Община Силистра е до подпорната стена, затова проектът касае дейности и обновяване в тази част.

Община Силистра, изпълнителят и екипът на проекта се обръщат към всички граждани с молба да пазим новите пейки, кошове и растителност.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4099
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4099