gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КМЕТ НА ГОДИНАТА


picture

Публикувано на 26 октомври 2016 г.


Д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра е номиниран в конкурса на КМЕТА.БГ, в категорията "Кмет на гражданите", в раздел средна община с население до 50 хиляди души. Важно е да се отбележи, че във втората категория - "Кмет на гражданите" ще може да се гласува за всички 265 общини до края на конкурса - 13 ноември.

Да подкрепим нашия Кмет, който е носител на престижните отличия: Кмет на месеца в категория "Осигуряване на услуги на нуждаещите се през зимата", "Община - реформатор", "Кмет на годината" в областта "Иновации, наука и образование", "Златна монета писменост" и "Златен печат" и др.

Гласувайте на КМЕТА.БГ до 13 ноември - нека заедно утвърдим нашата значимост: http://www.kmetnagodinata.bg/bg.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4101
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4101