gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

УЧЕНИЦИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ ПЛЮС ГОСТУВАХА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 08 ноември 2016 г.


Днес, 27 учители и ученици от Италия, Белгия, Румъния и Франция, заедно с техните партньори от ПГСУАУ „А. Буров“ гр. Силистра, гостуваха на кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов. Срещата е част от тяхната визита по повод реализирането на Проект по програма Еразъм плюс „Устойчива Европа”. Координатор на Проекта е гимназия „Ат. Буров” с работен език - френски, а тематиката е екологична. Като домакин на срещата, д-р Найденов посрещна представителите на петте европейски държави и ги приветства с „добре дошли“. Той представи накратко пред тях историята, културните и природни забележителности на града. Учениците от Италия, Белгия, Румъния и Франция имаха възможността да зададат своите въпроси към кмета. 
Целта на срещата бе представяне на общината, новоизградената пречиствателна станция за отпадни води и грижата за околната среда като цяло. По време на тяхната визита те ще имат възможността да обменят добри педагогически и обучителни практики, да представят организацията на социалния, икономическия и културния живот на страните-партньори, както и да обсъдят идеи за борба с ранното отпадане от образователната система.
На финала на срещата учители и ученици си направиха снимка за спомен с кмета на общината, д-р Юлиян Найденов и си тръгнаха с желанието да посетят отново града.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4133
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4133