gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 08 ноември 2016 г.


Община Силистра уведомява гражданите на територията на общината, че временно преустановява приема на заявления за отпускане на еднократни социални помощи, поради изчерпване на финансовите средства, заложени в Бюджет 2016. Приемът ще бъде възстановен през м. февруари 2017 година.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4134