gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ "НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"


Публикувано на 08 ноември 2016 г.


Информационна среща по реализацията на проект 2014 BGO5М90PO01-1.2014.001 – „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014 - 2020
В гр. Силистра на 10 ноември 2016 г., от 10:00 часа, в Конферентната зала в Младежкия дом (ул."Симеон Велики" № 135, I етаж) ще се проведе информационно събитие по реализацията на проект 2014BGO5М90PO01-1.2014.001 – „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014 - 2020. Ще бъде предоставена информация за търсещите работа младежи до 29 години включително и работодателите в област Силистра, както и други заинтересовани лица. Целта на събитието е по-добра информираност по проекта, обратна връзка под формата на въпроси и отговори, дискусии.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4135
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4135