gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДОБРА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА


picture

Публикувано на 15 ноември 2016 г.


Представяне на добрата педагогическа практика „ЕДИН - Е - НИЕ” от учител на ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Силистра по време на Научно- практическата конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от уязвимите групи”

От 9-ти до 11-ти ноември, 2016г. във Велинград се проведе Научно- практическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от уязвимите групи”, която бе организирана съвместно от МОН- дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване”/ПСРИО/, Синдиката на българските учители, фондация „Фридрих Еберт”, София и община Велинград. 
В конференцията участваха излъчените 46 от общо представените 250 доклади от цяла България. 
Чрез всичко посочено в тази практика можем да твърдим, че културните различия в никакъв случай не могат да бъдат предпоставка за разделение и противоречия, а напротив- те могат да бъдат само основание за развитие, богатство и красота. Тази практика може да бъде основание за разпознаване на един от най- важните активи в нашия живот- идентичността. Тя е толкова важна, колкото и самия живот, защото Тя е нашият софтуер за оцеляване. 
Проведената Научно- практическа конференция по проблемите на интеркултурното образование във Велинград бе изключително работеща и ценна, защото всеки един представен доклад доказа на практика, че интеркултурното образование е взаимно проникване на идентичностите, което от своя страна води до развитие и хармония.
Информацията е предоставена от клуб „Ексклузивен репортер” към УСУ при ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4143
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4143