gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА СИЛИСТРА ПО ИНТЕРНЕТ


Публикувано на 15 ноември 2016 г.


Уважаеми съграждани,

Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Силистра Ви уведомява, че е въведена нова електронна услуга, предоставяща възможност за заплащане на дължимите данъци и такси към Община Силистра по интернет. Разплащането се осъществява през сайта на Община Силистра, за вход в системата потребителите могат да се идентифицират с ЕГН/ЕИК, входящ номер и дата на документ, подаден в отдел МДТ при Община Силистра или чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НАП.
Напомняме Ви, че срокът за плащане на втората вноска от дължимите данъци и такси, за физически и юридически лица за текущата 2016 г. изтече на 31.10.2016 г. След тази дата върху неплатените задължения се начислява законова лихва.
Заплащане може да се извърши и на касите в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Силистра, в кметствата, по банков път или в изнесената каса на ул. „Добрич“ №134.
Работно време с граждани в Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Силистра: от 08.00÷16.00 часа и от 16.30÷17.00 часа.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4144
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4144