gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 21 ноември 2016 г.


Денят на християнското семейство е натоварен с особена сила в религиозен аспект и с изключителната важност на съвремието ни .
Семейството е част от този дом на единство от разбирания и заедност в изначалното място където битува любов , уют, топлина, разбирателство, приятелство, там където стоят ценностите на европейските общества. 
Ето защо днес в Деня на християнското семейство – Въведение Богородично, Ви пожелавам здраве, хармония във фамилните Ви взаимоотношения и сила, която подава и получава ръка на сътрудничество и разбиране.
Честит празник!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4152