gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕРАБОТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА УЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" И ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - ПРЕРАБОТКА ПО ЧЛ. 154"


Публикувано на 21 ноември 2016 г.


Община Силистра има удоволствието да покани всички граждани и заинтересовани страни за участие в публично обсъждане на преработен работен проект “Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на ул. „Симеон Велики“ и прилежащи тротоари и зелени площи - Преработка по чл. 154 от ЗУТ”.

Обсъждането има за цел да представи на широката общественост преработения проект и да се получи мнението и позицията на гражданите, и техните сдружения.

Разработката е на разположение на заинтересованите страни, за разглеждане, в стая 217 на Община Силистра, всеки ден в рамките на работното време.

Представянето и общественото обсъждане ще се проведе на 24.11.2016 г. (четвъртък), от 15:00 часа, в зрителната зала на Община Силистра на ул. „Симеон Велики“ №33.

Участието, Ви, в предстоящото събитие е важно за нас.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4153
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4153