gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ ПО ПУДООС


picture

Публикувано на 23 ноември 2016 г.


Днес експерти от програмата ПУДООС приеха изпълнението на дейностите, който стартираха през май т.г., по три от проектите касаещи градска среда. Промени се визията на средната ивица по бул "Седми септември" , стълбите към крепостта "Меджиди табия" и къта за отдих в с. Сребърна.
Кметът на община Силистра, д-р Юлиян Найденов поясни, че стойността на всеки проект е 10 хиляди лв., но по програмата ПУДООС са реализирани още три проекта в образователната инфраструктура на община Силистра, ДГ "Здравец", ЕГ" П. Яворов", и ДГ "Радост" на стойност от по 5 хиляди лв.
В началото на стълбите към крепостта, д-р Найденов покани обществеността да посети това знаково място за отдих и спорт в нашия град, което е подредено и обновено, в следствие реализацията на проекта. Подменени са счупените пейки, поставени са 32 нови, посадени са дървета, храсти и есенни цветя, монтирани са 15 кошчета и е извършено почистване от литак и отпадъци на каналите. Най- голям проблем е отремонтирането на стъпалата, тъй като се цели натрошените да бъдат подменени със същия балчишки камък и да бъдат възтановени до вид близък на първоначалния.
Д-р Найденов:"Всички ще забележите положителната промяна, която настъпи тук. Колко е красиво и се надявам да го опазим."
"Синева" ЕООД реализира всички дейности заложени по проекта и одобрени днес с екпретната оценка на ПУДООС.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4159
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4159