gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ


picture

Публикувано на 24 ноември 2016 г.


Днес бе проведено представяне и публично обсъждане на преработен Работен проект: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на ул. “Симеон Велики“ и прилежащи тротоари и зелени площи – Преработка по чл. 154“

Община Силистра покани всички граждани и заинтересовани страни за участие в публично обсъждане на преработен работен проект “Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на ул. „Симеон Велики“ и прилежащи тротоари и зелени площи - Преработка по чл. 154 от ЗУТ”.
Обсъждането имаше за цел да представи на широката общественост преработения проект и да се получи мнението, и позицията на гражданите, и техните сдружения.
Разработката бе на разположение на заинтересованите страни, във фоайето на салона на Община Силистра.

Участие в събитието взеха кметът на община Силистра , д-р Юлиян Найденов, инж. Емил Гойчев, който представи преработката като ръководител на Проекта, общински съветници, проектанският екип начело с арх. Олег Николов, НГ"Силистра диша", живущите по ул. "Симеон Велики" , представители на експлоатационните дружества, Пътна полиция - КАТ и др. 
Всички желаещи бяха изслушани, а техните мнения вписани в протокол от представянето и обсъждането.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4166
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4166