gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НОВ АВТОБУС ЗА УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В ГРАД СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 07 декември 2016 г.


Министерството на образованието и науката одобри заявката на Община Силистра за предоставяне на училищен автобус за превоз на деца и ученици, необходим за нуждите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Силистра. 
На 1 декември 2016 година директорът на училището, г-н Георги Тончев получи новия автобус, марка “ISUZU”, модел „Turquoise”. Моторното превозно средство е с тридесет и две места, предадено е ново, годно за експлоатация, оборудван с всичко изискуемо за превоз на деца и ученици, включително и климатик. 
Автобусът е предназначен да превозва пътуващите учениците от близките населени места на територията на общината.
Община Силистра благодари на Министерството на образованието и науката за предоставения автобус. През последните години, това е третият, който Министерството предоставя за ползване нуждите на училищата в общината.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4201
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4201