gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Честита Коледа!


picture

Публикувано на 25 декември 2016 г.


Желая спокойствие, хубави дни, топли моменти, обич,
дом, изпълнен с хармония и добруване,
работа, която ни прави сигурни и способни,
приятели, които ни даряват със сила.
Нека трапезата е отрупана с блага,
в душите ни да цари доброта,
а животът да ни дари с благополучие.
Пожелавам Ви крепко здраве за бъднини!
Весели зимни празници!
За много години!
Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4247