gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

УДЪЛЖАВА СЕ ВАКАНЦИЯТА В ОБЩИНА СИЛИСТРА


Публикувано на 04 януари 2017 г.


Със заповед на Министерството на образованието и науката, се удължава ваканцията за всички училища и Центрове за подкрепа на личностното развитие на територията на Община Силистра, поради очакване на влошаване на метеорологичната обстановка. 
Учебните занятия ще бъдат възобновени на 9.01.2017 г. (понеделник).


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4259