gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 27 януари 2017 г.


Д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра, получи благодарствен адрес за оказаното съдействие, при ремонта и оборудването на спортна зала по карате в гр. Дулово.
Община Дулово предостави безвъзмездно залата за ползване, в сградата на общината на каратеките от КК"Шото Витяз" с треньор Валери Великов.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4321