gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 03 февруари 2017 г.


Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов, издаде заповед за забрана на вървенето по брега и по леда на река Дунав и навлизането пеш в акваторията на реката. 
Със заповедта са запознати всички кметове, кметски наместници, директори и ръководители на учебни заведения, както и стопанисващите язовири и басейни.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4337