gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КУПА "ДРЪСТЪР" 2017 Г.


Публикувано на 21 февруари 2017 г.


Община Силистра, Дирекция “Хуманитарни дейности”, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Обединен детски комплекс са организатори на турнира по шахмат за Купа „Дръстър“ 2017. Състезанието е под патронажа на Кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов
Целта на организаторите е популяризиране на спорта сред младежта, промотиране на алтернативни начини за прекарване на свободното време, изграждане на екипен дух. Състезанията се провеждат от 20.02, в дните 21.02, 27.02, 28.02 и 06.03.2017 г. от 15.00 часа в базата на отбора домакин, съгласно приложена програма. Право на участие имат деца от 1-ви до 7-ми клас, момичета и момчета.
Съставът на отборите е от 10 състезатели, като е задължително да бъдат включени поне 2 момичета, както и 2-ма ученици от 1-2 клас. Играе се едновременно на 10 дъски, играят се две партии по 15 минути с размяна на цвета на фигурите. Класирането ще бъде отборно. 
Всички участници ще бъдат наградени с индивидуални награди. Награждаването ще се извърши на 07.03.2017 г. от 15 часа в Заседателната зала на Община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4367
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4367