gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 01 март 2017 г.


1 март е Денят на любителското творчество и художествената самодейност. 
Българското читалище празнува. Това е признание за Вашия дух и талант, които съхраняват традицията на театралното, певческото и танцовото изпълнителско изкуства . 
Този празник е типично български, защото институцията, наречена читалище, я има само в България.
Поздравления за това, че не угасва Вашият ентусиазъм, че е неизчерпаема енергията, с която правите по-красив и ведър делника на хората от нашата община-с танц, песен, музика и слово. Всички Вие заслужавате уважение и възхищение, приемете моите сърдечни пожелания за здраве, успехи и нови творчески постижения в областта на културното просвещение и съхраняване на българските корени,традиции и обичаи. 
Честит празник на всички Вас, които правите празниците на другите, и за които най-голямата награда са аплодисментите и радостта в очите на хората!
Трудно могат да бъдат изброени всички участия, изяви и награди, които по безспорен начин доказват, че народните традиции по нашите земи са живи. 
Приемете моите най-сърдечни благопожелания за здраве, благоденствие, вдъхновение, всеотдайност и творческо дълголетие!
Честит празник, скъпи самодейци!
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4386