gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЩИНА СИЛИСТРА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ ОРГАНИЗИРАТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ И РАЗКАЗ "ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА" - СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 28 март 2017 г.


Община Силистра, Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси организират ученически конкурс за рисунка, есе и разказ “Дъга на толерантността” - Силистра , с теми за 2017 година:
за рисунка: „Етносите и техните традиции”
за есе и разказ: „Моята история за доброта и 
толерантност ”.
Целта на конкурса е да представи културното богатство на различните етноси в Силистра и региона и да разкрие ролята на изкуството и словото за духовното и личностното израстване на всяко поколение, както и да се провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция за културата, нравите и бита на отделните етноси в България.
Пълният регламент и информация за конкурса може да намерите ТУК.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4451
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4451