gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ И РАЗКАЗ "ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА" - 2017 ГОДИНА


picture

Публикувано на 29 март 2017 г.


ОБЩИНА СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ
ОРГАНИЗИРАТ

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ И РАЗКАЗ “ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА” - СИЛИСТРА,

С ТЕМИ ЗА 2017 ГОДИНА:

ЗА РИСУНКА:
„ЕТНОСИТЕ И ТЕХНИТЕ ТРАДИЦИИ”

ЗА ЕСЕ И РАЗКАЗ:
„МОЯТА ИСТОРИЯ ЗА ДОБРОТА И ТОЛЕРАНТНОСТ”

І. Цел на конкурса е:

ІІ. Жанрове: рисунка, есе и разказ

ІІІ. Условия за участие:

1. РАЗДЕЛ РИСУНКА С ТЕМА: „ЕТНОСИТЕ И ТЕХНИТЕ ТРАДИЦИИ”

Възрастови групи:

2. РАЗДЕЛ ЕСЕ ИЛИ РАЗКАЗ: „МОЯТА ИСТОРИЯ ЗА ДОБРОТА И ТОЛЕРАНТНОСТ ”

Критерии за оценяване:

Възрастова група - от VІІІ до ХІІ клас.

Краен срок за получаване на творбите: 20 април /четвъртък/ включително 2017 г.

Мястото и часът за отчитане на конкурса ще бъдат уточнени допълнително като информацията ще бъде публикувана на сайта на Община Силистра.

Творбите изпращайте или предавайте на адрес:
гр. Силистра – 7500
Община Силистра

ул. Симеон Велики №33, ІІІ етаж, стая 321А
За конкурса „Дъга на толерантността”
Телефони за информация: 086/816 258,
nu22@abv.bg

Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 творби в раздел.

Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще излъчи първа, втора и трета награда за всеки един раздел и възрастова група.

Авторите на отличените творби получават грамоти и предметни награди.

В конкурса не се допускат творби участвали в други такива изяви и публикувани в интернет и медии. За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

НАРИСУВАЙТЕ ПЪСТРИЯ СВЯТ, РАЗКАЖЕТЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТТА И ПОКАЖЕТЕ, ЧЕ СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!
НЕКА МНОГООБРАЗИЕТО НА КУЛТУРИ ДА БЪДЕ ВДЪХНОВЕНИЕ!
ДА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ ЕДИН КЪМ ДРУГ!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4457
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4457