gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КОНКУРС НА ПРЕВАНТИВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ


Публикувано на 04 април 2017 г.


В изпълнение на общинската политика в областта на превенция на употребата на наркотичните вещества, Превантивният информационен център по зависимости при Община Силистра обявява конкурс за рисунка и мултимедиен продукт на тема «НЕзависим от зависимостите» (алкохол, цигари и наркотици). 
С организирането на конкурса искаме да предоставим възможност на учениците да изразят със средствата на изкуството своето отношениекъм проблемите, свързани с употребата на алкохол, цигари и наркотици, да покажат алтернативи на употребата им и отправят позитивно послание към връстниците си. 
Конкурсът е разделен на две категории: рисунка и мултимедиен продукт.
В категория рисунка могат да участват ученици от 1-ви до 4-ти клас, а в категория мултимедиен продукт - ученици от 5-ти до 12-ти клас, разделени в две възрастови групи: 5-7 клас и 8-12 клас.
Крайният срок за предаване на творбите е 7 април 2017 г. /петък/ в Превантивния информационен център по зависимости, ул. „Симеон Велики” 135, ет. 2, зала 204 (Младежки дом).


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4476
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4476