gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


picture

Публикувано на 11 април 2017 г.


Със Заповед №ЗК-683 на кмета на Община Силистра от 11.04.2017г. /вторник/ до 13.04.2017 г. /четвъртък/ временно да се ограничи достъпа и да се затвори за движение: 
• ул. „Добрич” – срещу бензиностанция „ВМ” ( на входа на гр. Силистра от гр. Добрич), като се забранява движението, спирането и паркирането в горецитирания участък.
Забранява се паркирането на пътни превозни средства в горецитираните участъци, като се допуска преминаване по незасегнатите части от пътната артерия в западната лента, и не се допуска паркиране и продължителен престой в източната лента, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.
„Пътперфект - Т”, гр. Силистра – изпълнител на дейностите по СМР, да осигури всички необходими обозначителни знаци и да създаде организация на движение, която да не предпоставя сериозни затруднения при движение по горецитираните пътни участъци, като дружеството носи пълната отговорност за опазването и безопасното преминаване на граждани и пътни превозни средства.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4492
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4492