gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

"ПРОЛЕТНИ ИГРИ И ПЕСНИ" - ТРАДИЦИОНЕН ОБЩИНСКИ ПРЕГЛЕД НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ КОЛЕКТИВИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ


picture

Публикувано на 20 април 2017 г.


На 19 април, в Драматичния театър стартира традиционният общински преглед на читалищните художествени колективи от различни етноси под мотото "Пролетни игри и песни". Организатори на събитието са Община Силистра - Дирекция "Хуманитарни дейности", отдел "Култура".

В прегледа ще участват всички народни читалища на територията на Община Силистра, над 45 художествени колектива и 800 самодейци. Те ще представят културното многообразие и традиции с богата програма /песни, танци, обреди, обичаи, музикални и индивидуални изпълнения/.

Празничното тържество откри д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра.

“За мен е удоволствие да Ви поздравя по повод традиционния общински преглед на читалищните художествени колективи от различни етноси “Пролетни игри и песни”. Днес, когато все по-осезаема е нуждата от духовност, Вие читалищните самодейци и художествени колективи поддържате огъня на знанието, обогатявате духовния и културен живот, съхранявате и развивате българските традиции и обичаи.” - бе част от приветствието на д-р Найденов.

Сред официалните лица, присъстващи в празничния ден бяха г-жа Денка Михайлова, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ и г-жа Цветана Игнатова, Директор дирекция „Хуманитарни дейности“.

Концертната програма откриха НЧ „В. Левски 1941“ – с. Българка, следвано от НЧ „Иван Богоров – 2012“ – с. Богорово, НЧ „П. Хилендарски – 2006“ – с. Айдемир и НЧ „Ламбриново - 2013“ – с. Ламбриново и НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1966“ - Силистра.

Читалищата от община Силистра за пореден път показаха своя бодър и жизнерадостен дух. Постоянството им и любовта към фолклора съумяват да запазят не само традициите и обичаите, а уникалната емоция, която те носят. С кръшни хора и народни песни самодейците огласяваха Драматичния театър в продължение на няколко часа.

Днес, 20 април, ще участват: НЧ „Иван Вазов – 1941“ – с. Срацимир, НЧ „Светлина – 1942“ – с. Главан, НЧ „Родолюбие – 2006“ – с. Айдемир, НЧ „Пробуда – 1940“ – с. Калипетрово.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4513
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4513