gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОТНОВО УЪРКШОП В ПГМТ "ВЛ. КОМАРОВ", ГР. СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 25 април 2017 г.


На 24 април, 2017г. в ПГМТ „Вл. Комаров” бе проведен уъркшоп на тема „Правата на човека”. Това бе съвместно проява на 8 А клас и представители на Центъра за Обществена подкрепа към Женско Сдружение „Екатерина Каравелова”, гр. Силистра.
Юрист- консулта Галя Иванова и социалния работник- Христина Кирова проведоха беседа с учениците от 8А клас, като разгледаха по отделно правото на живот, избор, достойнство, образование, идентичност и правото човек да не бъде малтретиран. Учениците научиха, че тези права са поместени и обстойно разгледани в Конституцията, Закона за закрила на детето и в Семейният кодекс, който би могъл да регулира семейните отношения при необходимост.
В края на занятието учениците изработиха постери, в които степенуваха по важност правата на човека, единодушно избирайки правото на живот, като най- важно право. 
Разгледаха и възможността за пребиваване на обществени места според закона за непълнолетни, както следва:
• 12- годишни- задължително с придружител;
• 14- годишни- след 20.00 часа- с придружител;
• 18- годишни- след 22.00 часа- с придружител;
Да, ограничения има, но на всички стана ясно, че именно те гарантират така желаната сигурност за всеки, приятелю...:)

клуб „Ексклузивен репортер” към УСУ
при ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4521
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4521