gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


picture

Публикувано на 01 май 2017 г.


Денят на труда и на международната работническа солидарност се отбелязва ежегодно на 1 –ви май, и е един от официалните празници в България. На тази дата много страни в света  отбелязва обществените и икономически постижения на работническото движение в защита правото на труд.
 Пожелавам  Ви   силен  дух, който да  е  стимул за професионално развитие, което води към лична удовлетвореност.
 Вярвам, че работещите хора създават  новата и модерна среда на живот,  реализират  идеи,  за по- добри  обществени  отношения!
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4536