gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В УЧЕНИЧЕСКИЯ КОНКУРС "ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА" - СИЛИСТРА 2017


picture

Публикувано на 02 май 2017 г.


Всяка година по традиция през месец февруари Община Силистра и Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси – Силистра обявява ученически конкурс за рисунка и есе “Дъга на толерантността” - Силистра. Инициативата провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция за културата, нравите и бита на отделните етноси в България чрез рисунка и есе. Ученици от І-ви до ХІІ клас и през тази година имаха възможността да се включат в конкурса на тема за рисунка „Етносите и техните традиции”, а за есе: „Моята история за доброта и толерантност”. 
Комисия, определена със заповед на кмета на Община Силистра, оцени и класира творбите в двата раздела – рисунка и есе. Според изискванията на конкурса, с рисунка бе предоставена възможността да се включат ученици от І-ви до VІІ клас, разделени в две възрастови групи, а с есе или разказ - ученици от VІІІ до ХІІ клас. 
Награждаването на класиралите се ученици ще се проведе на 5 май 2017 г. /петък/ от 14.00 часа в Зала 13 на Художествена галерия - Силистра. Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на сайта на Община Силистра след отчитането му.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4538
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4538