gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА РИСУНКА И МУЛТИМЕДИЕН ПРОДУКТ НА ТЕМА "НЕЗАВИСИМ ОТ ЗАВИСИМОСТИТЕ"


picture

Публикувано на 03 май 2017 г.


Днес, 3.05.2017г., в залата на Младежки дом- Силистра се състоя отчитане на резултатите от конкурса за рисунка и мултимедиен продукт на тема „Независим от зависимостите“, организиран от Община Силистра, Дирекция „Хуманитарни дейности“ и Превантивен информационен център по зависимости в изпълнение на Общинската политика за превенция на употребата на наркотични вещества.
Поздрав към всички участници отправи г-жа Цветана Игнатова, Директор дирекция „ Хуманитарни дейности“ в Община Силистра.
Рисунките и мултимедийните продукти на участниците в конкурса бяха оценени от жури в състав: г-жа Денка Михайлова, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Силистра и членове: г-жа Илка Караколева- секретар на Общински съвет по наркотини вещества и г-жа Силвия Неделчева- експерт към Превантивен информационен център гр.Силистра.
В първа възрастова група 5-7 клас, на първо място се класира Кремена Валентинова- 6 б клас, ОУ „Иван Вазов“.
Във втора възрастова група 8-12 клас на първо място се класира Доротея Йорданова- 11 а клас в СУ „ Никола Йонков Вапцаров“, второ място- Калина Колева- 8 б клас, ПМГ „Свети Климент Охридски“ и на трето място- Теодора Георгиева- 8 б клас в ПМГ „Свети Климент Охридски“.
В конкурса за рисунка на тема „Независим от зависимостите“ за ученици от 1-4 клас, журито беше изключително затруднено, затова връчи две първи, две втори и две трети места:
- Първо място- Магдалена Савянова- 1а клас, ОУ „ Отец Паисий“ и Миа Калинова- 3в клас, ОУ „Отец Паисий“
- Второ място- Манолия Ремзи-2б клас, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и Синтия Радоева- 3в клас, ОУ „Отец Паисий“
- Трето място- Гамзе Юмер- 2в клас, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ и Мария Василева- 4 б клас, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“
Всички участници в конкурса получиха ваучери за участие от Пицария „Стоп“.
От името на ръководството на Община Силистра и Превантивен информационен център по зависимости, Благодарствени адреси до учителите на децата-участници поднесе госпожа Цветана Игнатова, Директор дирекция „Хуманитарни дейности“, с благодарности за участието им в мероприятия, целящи опазване здравето и бъдещето на децата.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4543
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4543