gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОТЧИТАНЕ НА КОНКУРС "ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА" 2017- СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 05 май 2017 г.


Всяка година, по традиция, Община Силистра и Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси – Силистра, с председател г-жа Денка Михайлова обявява ученически конкурс за рисунка и есе “Дъга на толерантността” - Силистра. Конкурсът се организира с идеята да провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция за културата, нравите и бита на отделните етноси в България. Темата за рисунка през настоящата година бе „Етносите и техните традиции”, а за есе или разказ „Моята история за доброта и толерантност”. 
Конкурсът се проведе за осма поредна година. От три години статутът на конкурса е променен, като до 2014 г. бе за рисунка и мултимедийна презентация, а от тогава до настоящия момент ученици в две възрастови групи – от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас могат да участват с рисунка, а по-големите ученици от 8 до 12 клас - с есе или разказ. Близо 120 деца от Силистренска област и страната от 1-ви до 12 клас представиха чрез изкуството своето виждане и разбиране за толерантност, търпимост и приятелство. 
Класирането на творбите бе извършено от комисия, назначена със заповед на кмета, с председател за раздел „Рисунка”: Йордан Колев – директор на Художествена галерия – Силистра и председател на комисия за раздел „Есе” – Цветана Игнатова – Директор дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Силистра и членове- Димитър Кулев- уредник в Художествена галерия и председател на Дружеството на силистренските художници, Атанаска Атанасова- главен експерт „Гражданско образование, социална среда и младежки дейности“, отдел „Образование и младежки дейности“, Община Силистра, Мария Харизанова- главен експерт „Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и борба с агресията сред младите хора“, Община Силистра.
Приветствие от името на Кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов поднесе г-жа Цветана Игнатова, която благодари за активното участие на всички ученици и допълни: „Няма нищо по-прекрасно от въображението на младите хора, които по свой начин и творейки изразяват отношението и виждането си за толерантност. Независимо от етническата принадлежност на хората, общуването и взаимоотношенията помежду им би следвало да се водят от принципите на доверието, човечността и равенството. Запазете идентичността на различните култури, богатството на обичаи и традиции!”.
Г-жа Атанаска Атанасова призова всеки да намери добротата в себе си, с която да уважава различните, който е най-големият символ на толерантност.
Г-н Димитър Кулев сподели, че природата има код за доброта и този код, творците пресъздават чрез изкуството си, което ги прави посланици на доброто.
За доброто настоение по време на отчитането се погрижиха младите таланти от групите „Новакейн” и “Blood Sugar” към Народно читалище „Доростол 1870”, гр. Силистра с ръководител Иван Неделчев. Стихотворения за приятелството изпълниха ученици от Обединено училище „Св. Кл. Охридски”, с. Проф. Иширково.
Наградените ученици получиха грамоти и ваучери за покупка, всички останали участници - диплом за участие, символичен спомен с лого на конкурса и почерпка, осигурени от Община Силистра.

Наградени:
Рисунки

1 - 4 клас

1-во място - Калина Дамянова Димитрова, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- Силистра 
2-ро място: 
- Пламен Любомиров Атанасов - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- Силистра

- Ивона Росенова Иванова – ОДК - Силистра

3-то място:
- Николета Георгиева Иванова - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- Силистра 
- Сияна Даниелова Кулева - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- Силистра 
Поощрения:
- Изабела Цанкова Димитрова - ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра 
- Константинос Гризис – ОДК, гр.Силистра 
- Селин Алтан Неджат - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- Силистра

5 - 7 клас

1-во място – Милица Венциславова Филипова - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- Силистра 
2-ро място:
- Севиляй Шевкет Мусин - ОУ „Св. Кл. Охридски”, с. Проф. Иширково 
- Мария Пламенова Николова – ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра 
3-то място:
- Светозара Станиславова Ковачева – ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра 
- Дарина Добринова Христова - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- Силистра 
Поощрения:
- Денислава Стилиянова Стефанова - ОДК - Силистра 
- Кристина Венциславова Маринова - ОУ „Св. Кл. Охридски”, с. Проф. Иширково 
- Антония Свиленова Александрова - ОДК - Силистра 
Есе

1 място – Станислава Стефанова – 16 години, гр. Петрич 
2 място - Габриела Лефтерова – СУ ”Никола Вапцаров”, гр.Силистра 
Поощрения:
- Петър Радославов Хвърчилов - ПЗГ „Добруджа” – Силистра 
- Пресияна Яворова Минкова - СУ ”Никола Вапцаров”, гр.Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4548
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4548