gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 09 май 2017 г.


Празникът, организиран от ОИЦ- Силистра, ще се проведе от 18.00ч., ДНЕС- 9 МАЙ, в залата на театъра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4553