gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 11 май 2017 г.


Днес, по повод деня на ученическото местно самоуправление- 9 май, 13 ученици, представители на Ученически парламент- Силистра, поеха цялото управление на общината, като замениха за няколко часа кметското ръководство. 
Работният ден на ученическия екип в Общинска администрация започна със запознаването им с местния ръководен екип. Кметът д-р Найденов посрещна “новото” ръководство в заседателната зала на общината и ги приветства с добре дошли.
Габриела Петкова- ученичка в ПГСУАУ „Атанас Буров“, Председател на Ученическия парламент, бе кмет за един ден. 
Заместник- кметове за един ден бяха Маргарита Иванова и Ванеса Лалева, ученици в ПГСУАУ „ Атанас Буров“. Със заместници се сдобиха още и секретарят на общината, директори на дирекции, началници на отдели и главни експерти.
В края на работния ден, учениците споделиха своите впечатления от прекарания ден с ръководството на Общинска администрация. Младежите акцентираха върху това, че работата на служителите е изключително сериозна и отговорна. Те имаха възможност да отправят своите съвети и идеи към Кмета на Община Силистра за бъдещото развитие на града.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4556
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4556