gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЛЕТНИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ 2017


picture

Публикувано на 19 май 2017 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://silistra.bg/files/2017/19.05.2017-af073a85a3bcbfd24ba759df4a5d6fcd1.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4576