gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЩИНА СИЛИСТРА УЧАСТВА В ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА МАЙСКИТЕ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА ФИЛИАЛ СИЛИСТРА КЪМ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" КМЕТЪТ, Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ, НАГРАДИ ОТЛИЧНИЧКАТА-МАЙКА НА ФИЛИАЛА


picture

Публикувано на 19 май 2017 г.


В зала „Проф. Славчо Иванов“ на Филиал Силистра към Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе тържество, свързано с Майските научни четения .
В празника, предназначен за абсолвентите и докладчиците в конференцията, се включиха д-р Юлиян Найденов- кмет на Община Силистра, Областният управител – Ивелин Статев, зам.-кмет“Хуманитарни дейности“, г-жа Денка Михайлова, зам.-ректорът на РУ проф. д-р Диана Антонова. Поканата на Директора на Филиала, доц. Теменужка Богданова бе уважена от бившите директори на учебното заведение – доц. Илиана Горанова (1992-2008 г.) и доц. Димо Димов (2008-2012 г.), както и от проф. Иван Недев, преподаватели и гости. 
Участниците във форума бяха поздравени от официалните гости и от новите румънски партньори- с които се изпълняват научни и образователни проекти, финансирани с европейски средства. Приветствия поднесе под формата на доклад доц. Богданова, която поздрави студенти и преподаватели, благодари на кмета на общината, д-р Юлиян Найденов, на председателя на Общинския съвет –
д-р Мария Димитрова, на Областния управител- Ивелин Статев и на г-жа Денка Михайлова, заместник кмет, за готовността и за съдействието, оказано от тези три институции в Силистра.
Д-р Найденов в словото си изказа своята увереност във високия потенциал на студентите, нивото на подготовка и тяхната реализация. Той подчерта :“ Младите хора са тези, на които разчитаме- образовани, смели, емоционално интелигентни и действащи, за да успяваме заедно.“
Кметът награди Студентката – майка , г-жа Елица Райнова за отличен успех в четирите години обучение. Тази година Филиалът има още една студентка- майка и отличничка, това е Беатрис Ненова, която бе наградена от директора доц. Богданова. Теодора Кожухарова бе отличена от Областният управител за отличен успех в специалност“Български език и румънски език“ . За първи път с награда бе удостоена и студентка от името на доц. д-р Илиана Горанова.
На церемонията представители на румънски висши учебни заведения отправиха покани за нови, още по- креативни събития и семинари повишаващи образователния интерес на студентите от двете страни на р. Дунав.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4577
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4577