gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ГОДИШНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧИТЕЛИ, ЗА ОСОБЕН ПРИНОС И ЗАСЛУГИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016- 2017Г.


picture

Публикувано на 23 май 2017 г.


Годишната тържествената церемония по награждаване на учители, за особен принос и заслуги през учебната 2016- 2017г., се проведе днес, в навечерието на Деня на славянската писменост и култура- 24 май. Церемонията се провежда под егидата на кмета на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов, с пристрастната ангажираност на зам.-кмет "Хуманитарни дейности" -г-жа Денка Михайлова. На церемонията присъстваха Ивелин Статев- Областен управител на Община Силистра, Народният представител и член на ПК по образование и наука г-н Стоян Мирчев , общински съветници, д-р Габриела Миткова- началник на РУ на МОН, Михаил Кирязов- председател на СБУ- Силистра, Славянка Василева- председател на КТ „Подкрепа”, Снежанка Давидова- член на комисията по отличаване и номинираните, доц. Д-р Теменужка Богданова- директор на Филиал- Силистра към РУ „Ангел Кънчев”. „ Училището, учителят, са сред авторитетите на обществото ни. С особена благодарност честитя празника на всички! С особен трепет на мисълта желая успех на учителите и техните възпитаници, на хората, радетели и пазители на българската наука и култура, на българската писменост и слово. Честит празник, скъпи учители”- бе част от приветствието на д-р Юлиян Найденов. На церемонията присъстваха 120 учители от община Силистра. Техният всеотдаен труд бе отличен в тринадесет категории. Комисия, назначена със Заповед на кмета заседава и реши, кои от педагозите ще получат годишните награди. Заповедта на кмета гласи: За постигнати високи резултати при възпитанието и обучението на децата и учениците през учебната 2016/2017 година да бъдат наградени с парична награда следните учители, помощник-директори и директори на общински и държавни училища, детски градини и обслужващи звена от община Силистра: 1. За постижения в педагогическата практика в предучилищното образование - г-жа Елка Овчарова, детска учителка от Детска градина "Добруджа", гр. Силистра. 2. За постижения в педагогическата практика в началния етап на основното образование – Иванка Велчева, начална учителка от ОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Силистра. 3. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Български език и литература" – Лидия Петрова, СУ „Никола Вапцаров”. 4. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Чужди езици"- Кремена Радоева, учител в Езикова гимназия „Пейо Яворов”. 5. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Математика, информатика и информационни технологии" - Светла Нейкова, учител в ПМГ "Св. Кл. Охридски", гр. Силистра. 6. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Обществени науки и гражданско образование" – Галя Стоянова, ОУ„Отец Паисий”. 7. За постижения в педагогическата практика в образователна област " Природни науки и екология" – Снежанка Желязкова, учител в ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра. 8. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област "Изкуства, бит и технологии, предприемачество и физическа култура и спорт" – Христо Христов, Център за подкрепа за личностно развитие- Обединен детски комплекс 9. За постижения в педагогическата практика в професионалното образование – Живка Иванова, учител в ПГСУАУ „ Атанас Буров” – Силистра. 10. За постижения в педагогическата практика, свързана с превантивни, диагностични, рехабилитационни, консултативни и корекционно-терапевтични дейности – Красимира Райнова, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. 11. За най-успешен заместник- директор – Ирина Гетова- Георгиева- ПГСУАУ „Атанас Буров”- Силистра. 12. За най-успешен мениджмънт в детската градина –Пепа Добрева, Детска градина „Нарцис”. 13. За най-успешен мениджмънт в училище и център за подкрепа за личностно развитие – Александър Кононов, ОУ „Иван Вазов”. Почетно отличие „Неофит Рилски” на Министерството на образованието и науката получиха: 1. Предложени от Регионално управление на образоването- Силистра- Вяра Георгиева, ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Силистра и Дарина Панова, ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра. 2. Предложени от Регионален синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”- Наталия Крумова, ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр. Силистра и Галина Тодорова- ПМГ „Св. Климент Охридски”, гр. Силистра. Номинирани учители от Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители в заключителния етап на десетия Национален конкурс „ Учител на годината”, организиран от Синдиката на българските учители- Марияна Винарова, ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр. Силистра и Вяра Георгиева- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Силистра. Честит празник, наши мили учители!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4585
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4585