gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 24 май 2017 г.


Уважаеми съграждани,
Празникът 24 май носи послание от нашите предци за съхраняване на българската писменост и култура, които са в основата на личностното изграждане. Родолюбието е висша ценност, която крепи нашия дух, и на този ден ние се прекланяме както пред основателите на нашата азбука, така и пред всеки, отдал живота си за духовното развитие и образоване на поколенията. Отговорността да пазим писмеността си чиста и свята е наша. 
Пожелавам Ви крепко здраве, непреклонен дух, който да Ви държи винаги будни и устремени.
Честит празник!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4586